Uncategorized

ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรุณาให้เกียรติประดับเข็มทหารผ่านศึก พร้อมกับมอบหมวกหนีบองค์การฯ และของที่ระลึก ให้แก่ทหารผ่านศึกไทย

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรุณาให้เกียรติประดับเข็มทหารผ่านศึก พร้อมกับมอบหมวกหนีบองค์การฯ และของที่ระลึก ให้แก่ทหารผ่านศึกไทย ซึ่งได้เข้าร่วมรบในห้วงสงครามเกาหลี ระหว่าง พ.ศ. 2493 – 2496 และเป็นผู้แทนเดินทางไปเข้าร่วมพิธีรำลึกวาระครบรอบ 70 ปี ข้อตกลงว่าด้วยการยุติสงครามเกาหลี ณ สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ พันเอก บุญยืน จันทุรัตน์, ร้อยตำรวจตรี นอม สุภาผล, พลทหาร ผ่อง บำรุงรักษ์ และ พันจ่าเอก ปรีชา ภมรนิยม โดยมี พันเอก คิม คยอง ยอล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และ นาวาอากาศเอก รณยุทธ หิรัญบูรณะ เลขานุการสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องเกียรติศักดิ์ อาคาร 1 ชั้นที่ 1 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก


ทั้งนี้ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2493 กองกำลังเกาหลีเหนือได้เปิดสมรภูมิยึดเกาหลีใต้ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ตอบรับคำร้องขอขององค์การสหประชาชาติ เข้าร่วมกองกำลังชาติพันธมิตร จำนวน 22 ประเทศ จนกระทั่งสงครามยุติลงด้วยการเจรจา กองกำลังชาติพันธมิตรได้รับชัยชนะ พร้อมกับยกย่องให้สมญานามทหารไทยว่า “กองพันพยัคฆ์น้อย (Little Tiger)” อันหมายถึงนักรบร่างเล็กที่เต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บที่แหลมคม และเปี่ยมไปด้วยหัวใจที่ห้าวหาญ ซึ่งได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อทำการต่อสู้อย่างสมเกียรติ สมศักดิ์ศรีของทหารไทยในสมรภูมิต่างแดน ซึ่งสงครามในครั้งนั้นประเทศไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบกว่า 6,200 นาย โดยมีทหารที่เสียชีวิตในสมรภูมิทั้งสิ้น 136 นาย