NEWS

ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณี“ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2566ระหว่างวันที่ 14-23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และศาลเจ้า 9 แห่ง

นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร โดยเทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในสมุทรสาคร กำหนดจัดงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2566 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการถือศีลกินเจอันดีงาม ส่งเสริมสุขภาพประชาชนจากการบริโภคอาหารเจที่สะอาด ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง ของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของการถือศีลกินเจ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย

โดยในปีนี้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 14-23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร และการจัดงานของทุกปีจะตรงกับช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน รวมทั้งชาวสมุทรสาครด้วย เนื่องจากในอดีตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองท่าที่มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน จึงมีชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้และสืบทอดกันต่อมา และในปีนี้ช่วงวันเปิดงานฯ วันที่ 14 ตุลาคม 2566 จะมีไฮไลท์สำคัญ คือ “ผัดหมี่ 9 เซียน มหามงคล” แจกฟรี !! ให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้าร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลกินเจด้วย

ซึ่งนอกจากจะให้คุณค่าทางจิตใจแล้ว การงดเว้นเนื้อสัตว์หันมาบริโภคผัก ผลไม้ และธัญพืช ที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ล้างพิษในร่างกาย ผู้บริโภคอาหารเจในแต่ละปีจึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งชาวจีนที่อพยพมาที่สมุทรสาครยังได้สร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตามความเชื่อมากมายหลายศาล และเพื่อเป็นการแนะนำเส้นทางการเดินทางร่วมกิจกรรมไหว้เจ้า 9 ศาล สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ได้ร่วมกับคณะผู้จัดงานฯ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำ “Passport ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” เมื่อสักการะศาลเจ้าครบทั้ง 9 ศาลแล้ว ให้ประทับตราลงใน Passport สามารถนำไปขอรับ “เหรียญมงคล” ประจำปี 2566 ได้ฟรี !! มีจำนวนจำกัดเพียง 10,000 เหรียญเท่านั้น

โดยสามารถขอรับ Passport ได้ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม และ ศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง นอกจากนี้บริเวณลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ยังมีการจำหน่ายอาหารเจกว่า 100 เมนู จากร้านค้ากว่า 80 ร้าน ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพ ความสะอาดปลอดภัย จากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดการจัดงานฯ ทั้ง 10 วัน พร้อมทั้งได้จัดรถราง เป็นยานพาหนะบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนในการเที่ยวชมศาลเจ้าตามเส้นทาง Passport ท่องเที่ยวฟรีตลอดงานอีกด้วย

ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาเดินทางร่วมงานไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ให้สุขกาย สุขใจ อิ่มบุญ และอิ่มท้องตลอดการจัดงานฯ อีกทั้งจังหวัดสมุทรสาครอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครโดยใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชม. เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครสมุทรสาคร โทร. 0 3441 1028 Facebook : เทศบาลนครสมุทรสาคร หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8 Facebook : ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม E-mail : tatsmsk@tat.or.th

#ไหว้เจ้า9ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร #กินเจสมุทรสาคร #เทศกาลกินเจ #สมุทรสาคร #เที่ยวสมุทรสาคร #365วันเที่ยวได้ไม่ต้องรอ #Amazingthailand #TATSamutSongkhram #TrendyC2ภาคกลาง