NEWS

รฟฟท. จัดโครงการ CSR “พี่หนูแดงพาน้องนั่งรถไฟฟ้าเปิดโลกกว้าง”

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จัดโครงการ CSR บุกเบิกการเดินทางแห่งการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ในโครงการ “พี่หนูแดงพาน้องนั่งรถไฟฟ้าเปิดโลกกว้าง” ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เสริมสร้างประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ของนักเรียนที่อาศัยอยู่ใกล้รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า ด้วยความตระหนักถึงบทบาทสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะดำเนินกิจการภายใต้การรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จึงได้จัดโครงการ CSR “พี่หนูแดงพาน้องนั่งรถไฟฟ้าเปิดโลกกว้าง” ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาต้นกล้าเด็กและเยาวชน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดด้านการพัฒนาทรัพยากรของประเทศชาติ จึงได้จัดโปรแกรมการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โดยร่วมกับ โรงเรียนวัดรังสิต อันเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้กับแนวเส้นทางรถไฟฟ้า โดยมีกำหนดการจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและชุมชน โดยเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้สัมผัสโลก เปิดประสบการณ์แห่งการเรียนรู้นอกตำรา ส่งเสริมความรู้สึกของการสำรวจและความอยากรู้อยากเห็น ผ่านการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง สร้างความทรงจำที่ยั่งยืนและประสบการณ์ทางการศึกษาสำหรับคนรุ่นใหม่ เสริมสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมของชุมชน

ทั้งนี้ โครงการ CSR ดังกล่าว น้อง ๆ จะได้เดินทางด้วยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ตั้งแต่สถานีหลักหก จนถึง สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และร่วมกิจกรรมการศึกษาเยี่ยมชมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์กลางระบบการขนส่งทางรางของประเทศไทย และการเดินทางปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งอยู่ตามแนวเส้นทางของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเช่นกัน นั่นก็คือ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า ที่จะพาทุกคนไปจุดประกายแสงแห่งความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างสนุกสนานไปกับการผจญภัยในโลกพลังงานไฟฟ้า มอบประสบการณ์การศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ดำเนินกิจการด้านต่างๆ เคียงข้างประชาชนอย่างต่อเนื่องและจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าด้วยมาตรฐานระดับสากล มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านการเดินรถ และซ่อมบำรุง พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอยู่เสมอ รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กร ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมืองได้อย่างยั่งยืน

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง

Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง