NEWS

จังหวัดขอนแก่น จัด“งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์” ประจำปี 2566 “..ปักหมุดสุขทันที..ที่ขอนแก่น…” อย่างยิ่งใหญ่ กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

        นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์” ประจำปี 2566             จะจัดที่ สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2566 การจัดงานเทศกาลไหมฯปีนี้จัดเป็นปีที่ 44 และเป็นปีที่ 11 ของการยกระดับการจัดงานไหมสู่ความเป็นนานาชาติ ทั้งนี้ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานให้คงอยู่และเผยแพร่ไปยังคนรุ่นต่อไป ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เสริมสร้างและพัฒนาผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งผ้าไหมเมืองไปสู่สากลโดยขอนแก่นได้รับการรับรองจากสภาหัตถกรรมโลกให้เป็นเมืองแห่งผ้ามัดหมี่โลกเมื่อเดือน ธันวาคม 2561โดยการผลักดันทั้งภาครับและภาคเอกชน เพื่อเป็นศูนย์กลางผ้ามัดหมี่ทั้งการผลิตจากผ้าไหมและผ้าฝ้าย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกปีนี้เทศกาลไหมฯขอนแก่นเราจะเน้นจัดกิจกรรมในเฮือนโบราณวิถีไทอีสานเหมือนเดิมโดยจะประดับธุงโบราณอีสานนับแสนชิ้นเพื่อสร้างสีสันและจุดถ่ายเซลฟี่เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานและปีนี้จะมีการประกวดการถ่ายภาพเซลฟี่ที่มีผู้เข้าชมเข้าถึงมากที่สุดผ่านโซเชียลทุกรูปแบบเพื่อรับรางวัลมีจำนวน 3 รางวัลงานนี้เราจะมาเซลฟี่กับทะเลธุงที่ขอนแก่น

สำหรับธุง ได้แบ่งประเภทของธุงอีสาน 6 ประเภท คือ ธุงราว ธุงไชย ธุงสิบสองราศี ธุงเจดีย์ทราย ธุงไส้หมู และธุงใยแมงมุม อย่างเช่นธุงใยแมงมุมเป็นสื่อสัญลักษณ์ความเชื่อเรื่องโชคลางของชาวอีสาน โดยเชื่อกันว่าสามารถใช้ป้องกันสิ่งร้ายๆ หรือสิ่งไม่ดีที่มองไม่เห็น อย่างเช่น ภูตผีวิญญาณต่างๆ ที่จะมารบกวนงานบุญนั่นเอง ธุงทำมาจากเส้นด้ายที่ได้มาจากฝ้าย หรือเส้นไหม ผูกโยงกันคล้ายใยแมงมุม นิยมใช้แขวนตกแต่งบริเวณหน้าพระประธาน หรือโดยรอบพื้นที่จัดงานพิธีกรรม เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจหากไปร่วมงานเทศกาลต่างๆ ของภาคอีสาน ทุกคนจะได้เห็นเจ้าธุงใยแมงมุมประดับตกแต่งอยู่ทั่วงาน

      สำหรับกิจกรรมในงานเทสกาลไหมฯปีนี้ประกอบด้วยความหลากหลายและยิ่งใหญ่งดงาม อาทิ การจัดขบวนแห่ทางศิลปะวัฒนธรรมของชาวขอนแก่นรวมทั้งมหกรรมเฟสติวัล การแสดงกลางแจ้งตอนกลางคืนประกอบแสง สี เสียงและสื่อผสมที่สร้างสีสันในถนนให้สวยงาม จุดแสดงที่ยิ่งใหญ่เริ่มจุดแรกที่ถนนหน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน การจัดพิธีผูกเสี่ยว การจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม การรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น การเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหม การจัดประกวด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหมทั้งภายในและต่างประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง งานแสดงนวัตกรรมในเรื่องของไหม การแสดงนิทรรศการและสินค้า OTOP ของดีเมืองขอนแก่น การแสดงนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดรายได้จากการจัดงานเพื่อนำไปดำเนินการสาธารณประโยชน์และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเที่ยวชมงานและกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก