NEWS

ททท.ภูมิภาคภาคกลาง จัดเต็ม กับกิจกรรม “ไม้หมอน มาร์ท”เสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวให้แก่พันธมิตรทางการท่องเที่ยว

( วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ ) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยภูมิภาคภาคกลาง “ไม้หมอน มาร์ท” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เส้นทาง กรุงเทพฯ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอสินค้า กิจกรรม บริการทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางดังกล่าวโดยรถไฟ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วไป รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวให้แก่พันธมิตรทางการท่องเที่ยว

นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง

นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ได้กล่าวว่า ททท. ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการบูรณาการงานร่วมกับพันธมิตรภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ และก้าวหน้าไปสู่การท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างยั่งยืน จึงกำหนดกิจกรรม “ไม้หมอน มาร์ท” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เส้นทาง กรุงเทพฯ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอสินค้า กิจกรรม บริการทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางดังกล่าวโดยรถไฟ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วไป รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวให้แก่พันธมิตรทางการท่องเที่ยว โดยเชิญหน่วยงานพันธมิตรทางการท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวดังกล่าว ได้แก่ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) TEATA สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว (TFOPTA) บริษัท คุณชายทัวร์ดอทคอม และสื่อมวลชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 72 คน

นางอารีย์ ฤกษ์สภาพ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลพบุรี

และนางอารีย์ ฤกษ์สภาพ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลพบุรี ได้กล่าวแนะนำสินค้า/บริการทางการท่องเที่ยว รวมทั้งงานเทศกาลประเพณี และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท ที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 2 นี้ (product briefing)

ทั้งนี้ผู้ร่วมเดินทางได้สัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟลอยน้ำชมบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งโดยปกติจัดขึ้นปีละครั้ง เพื่อจะได้พบกับการแนะนำสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเมืองรองของภาคกลางอันเป็นการดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองรองของรัฐบาลเพื่อลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองหลัก และลดความเหลื่อมล้ำจากรายได้ทางการท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรอง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก เรียนรู้ประวัติ ความเป็นมาของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่เขื่อนซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม และการดำรงชีวิต ตลอดจนความรุ่งเรืองของชุมชนในบริเวณนี้ รับประทานอาหารกลางวันรสเลิศ ณ ร้านครัวกุ้งหลวง หลังจากนั้นเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนไร่ทรัพย์ประยูร คาเฟ่สวนเฟิร์นบรรยากาศร่มรื่นที่สามารถทำกิจกรรมตให้อาหารสัตว์ต่างๆ ได้ อาทิ นก กระต่าย ปลา และม้า หลังจากนั้นจึงเดินทางไปยังบ้านกล้วย & ไข่ ชมความงามของ ทุ่งทานตะวัน ทุ่งดอกดาวกระจาย และทุ่งหญ้าหลากสีชมและให้อาหารสัตว์ รวมทั้งเลือกซื้อสินค้า อาทิ กล้วยไข่ ไข่เค็มดินสอพอง ผลผลิตทางการเกษตร ทั้งสดใหม่และแปรรูป ณ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ททท. มีความเชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว “ไม้หมอน มาร์ท” ในวันที่ 13มกราคม 2567 เส้นทาง กรุงเทพฯ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ จะสามารถสร้างรับรู้ว่าจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นเมืองรองในภาคกลาง มีความน่าสนใจ และสามารถสร้างความสุขให้ทุกท่านได้ไม่น้อยไปกว่าการท่องเที่ยวในเมืองหลัก และประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในการนำแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่กระบวนการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวและเสนอขายในรูปแบบแพ็กเกจทัวร์ต่อไป อันจะเป็น การกระจายรายได้เข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในส่วนต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจด้านที่พัก ร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจรายย่อย ตลอดจนถึงชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการมอบความสุขให้แก่ทุกท่านเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ. 2567