NEWS

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดโครงการ เดิน – วิ่ง มินิมาราธอนเพื่อทหารผ่านศึกWVO RUN FOR HERO 2024 “เสียเหงื่อ เพื่อผู้เสียสละ”

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการ เดิน – วิ่ง มินิมาราธอนเพื่อทหารผ่านศึก ภายใต้แนวคิด WVO RUN FOR HERO 2024 “เสียเหงื่อ เพื่อผู้เสียสละ” ณ ห้องประชุม อาคาร ๒ ชั้นที่ ๒ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
โครงการดังกล่าวจัดโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ), สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
และสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รวมทั้ง
เพื่อนำเงินรายได้หรือเงินบริจาคสนับสนุนโครงการศูนย์อายุรวัฒน์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก นอกจากนี้
ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก
ทหารนอกประจำการ ประชาชนทั่วไป และกลุ่มนักวิ่งต่าง ๆ ได้ออกกำลังกายด้วยการวิ่ง เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพที่ดีให้แก่ร่างกาย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์องค์การฯ และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเผยแพร่วีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกให้ประชาชนและสังคมได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการยกย่องเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก

การวิ่ง แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่

  • ระยะ ๕.๑ กิโลเมตร เป็นการวิ่ง Fun Run ไม่มีการแข่งขัน เริ่มวิ่งจากสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
    ไปสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กลับมาเข้าเส้นชัยที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
  • ระยะ ๙.๕ กิโลเมตร มีการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๖ รุ่นอายุ และรางวัล Overall ชายและหญิงเริ่มวิ่งจากสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ไปสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และไปสวนจตุจักร กลับมาเข้าเส้นชัย
    ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) รวมทั้ง มีรางวัลนักวิ่งแฟนซีอีก จำนวน ๕ รางวัล

ราคาค่าสมัคร วิ่งจริง :
ระยะ ๕.๑ กิโลเมตร ราคา ๔๙๙.- บาท
ระยะ ๙.๕ กิโลเมตร ราคา ๕๙๙.- บาท
วิ่ง Virtual Run (VR) : ระยะ ๕ และ ระยะ ๑๐ กิโลเมตร ราคา ๔๕๐.- บาท
VIP : ราคา ๑,๕๐๐.- บาท

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เพจหลัก : WVO RUN FOR HERO 2024
WVO RUN FOR HERO 2024 “เสียเหงื่อ เพื่อผู้เสียสละ”