Day: 09/02/2023

NEWS

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดโครงการ “RUN FOR HERO รวมพลังวิ่งเสริมสร้างสุขภาพ”

ในวันนี้ (๒ กันยายน ๒๕๖๖) เวลา ๐๕.๐๐ น. พลเอก สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานเปิดโครงการ “RUN FOR HERO รวมพลังวิ่งเสริมสร้างสุขภาพ”  ซึ่งจัดโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสงเคราะห์ช่วยเหลือทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการ

Read More