ATTRACTIONSNEWSUncategorized

งานวันช้างไทย ประจำปี 2564 ณ จังหวัดสุรินทร์

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานเป็นซุ้มเลี้ยงอาหารช้าง และนางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงานเลี้ยงอาหารช้าง ณ วัดป่าอาเจียงหมู่บ้านช้างบ้านตากกลางอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ “วันช้างไทย” โดย ททท. ได้จัดทำโต๊ะเลี้ยงอาหารช้างในวันช้างไทย ประจำปี 2564 ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ วัดป่าอาเจียง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ช้างซึ่งถือว่าเป็นผู้มีคุณูปการของแผ่นดิน โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีคนเลี้ยงช้างและประวัติความเป็นมาของช้างให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก ตามแผนตลาดการท่องเที่ยว ปี 2564 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ ตามโครงการเที่ยวอีสานวันธรรมดา @ สุรินทร์- ศรีสะเกษ, โครงการMore coo lอีสาน @สุรินทร์- ศรีสะเกษ และโครงการคิดถึง…เมืองรอง @ สุรินทร์-ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *