ACCOMMODATIONSATTRACTIONSNEWS

สิงห์บุรีสร้าง “ดาบวีรชนค่ายบางระจัน สิงห์บุรี” ฉลอง125ปี

จังหวัดสิงห์บุรีจัดพิธีสร้างดาบมงคล“ดาบวีรชนค่ายบางระจัน สิงห์บุรี” ฉลองครบรอบการก่อตั้งจังหวัด125 ปี

15 กรกฏาคม 2564 ณ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวว่า เนื่องในวาระครบรอบ 125 ปีของจังหวัดสิงห์บุรี ทางจังหวัดได้จัดพิธีตีดาบแบบโบราณ เพื่อจัดสร้างดาบที่ระลึกที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดสิงห์บุรีขึ้น ในวันพฤหัสที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน โดยพิธีดังกล่าวเป็นการจำลองบรรยากาศการตีดาบตามขนบโบราณที่กำลังใกล้จะสูญหาย ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดเป็นประเพณีประจำจังหวัดเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการตีดาบแบบโบราณในโอกาสต่อไป

นายชำนาญวิทย์กล่าวต่อไปว่า สำหรับรูปแบบดาบที่จะใช้ตีในพิธีฉลองครบรอบ 125 ปีจังหวัดสิงห์บุรีครั้งนี้ จะเป็นดาบที่มีลักษณะรูปทรงเรียกว่า “ดาบใบข้าว” เป็นดาบที่ชาวบ้านบางระจันนิยมใช้ป้องกันตัว และใช้ในการสู้รบมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯ ได้มีมติให้ใช้ชื่อดาบว่า “ดาบวีรชนค่ายบางระจัน สิงห์บุรี” พร้อมกับจะนำดาบที่ได้จากการตีในพิธีมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ 125 ปี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าชมในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้จัดทำดาบสำหรับเป็นที่ระลึก มีขนาดเท่ากับดาบที่ตีในพิธี จำนวน 125 เล่ม เท่ากับจำนวนปีที่มีการจัดงานฉลองฯ ผ่านพิธีพุทธาภิเษกเพื่อเป็นสิริมงคล ให้ผู้ประสงค์เก็บไว้เป็นที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ เล่มละ 12,500 บาท รายได้ทั้งหมดสมทบเข้ากองทุนการจัดงานฉลอง 125 ปี จังหวัดสิงห์บุรีอีกด้วย 

โดยดาบทุกเล่มจะมีลักษณะพิเศษคือ สลักชื่อเจ้าของดาบ ตอกโค้ดลำดับหมายเลขบนตัวดาบ และมีใบรับรองที่ออกให้โดยคณะกรรมการจัดงานฯ สำหรับดาบหมายเลข 1,9,99,125 ทางคณะกรรมการจะจัดประมูลให้ประชาชนผู้สนใจได้ร่วมเป็นเจ้าของ ในโอกาสต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได้ที่สำนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารศาลากลางหลังใหม่ เปิดจองตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564  สอบถามโทร 036 – 507-133 ต่อ 108 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)