ATTRACTIONSNEWSUncategorized

สามเงา – อุ้มผาง เสิร์ฟงานเด็ด ชวนเที่ยวงาน 21-22 ม.ค.นี้ ‘Tak Me More’ ตากมีอะไรมากกว่าที่คิด

สำนักงานจังหวัดตาก เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของตาก ความงดงามทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชุมชนของจังหวัดตากใน 9 อำเภอ กับกิจกรรม “Tak Me More ตากมีอะไรมากกว่าที่คิด” ชม ชิม ชอป แชะ แชร์ ไปกับการออกร้านและจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่ ชมการแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมให้ร่วมสนุกพร้อมแจกของรางวัลมากมาย โดยถูกจัดขึ้นในวันที่ 21 และ 22 มกราคม 2565 ใน 2 อำเภอ ณ บริเวณสันเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา และ ถนนคนเดิน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดตากมีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัด ได้แก่ อำเภอเมืองตาก, อำเภอสามเงา, อำเภออุ้มผาง, อำเภอวังเจ้า, อำเภอแม่สอด, อำเภอบ้านตาก, อำเภอพบพระ, อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและสร้างรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาในพื้นที่ได้รับรู้ว่าจังหวัดตากมีอะไรมากกว่าที่คิด ด้วยคอนเซ็ปต์ Tak Me More (ตาก – มี – มอร์) ที่เชื่อมโยงด้วยคำว่า ‘Tak’ หมายถึง จังหวัดตาก ‘Me’ หมายถึง ผู้คนในจังหวัด และ ‘More’ หมายถึง มากกว่า ทั้งนี้ ต้องการสื่อถึงการเชิญชวนให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตาก ซึ่งเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีความหลากลายของวิถีชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มีอัธยาศัยไมตรีจิตที่ดี พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านที่ดี ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน เขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เทศบาลอำเภออุ้มผาง เป็นต้น

ภายในงานนี้นำของดี ของเด็ดจากร้านค้าชุมชนในพื้นที่มาให้ชิม ชอปแบบจุใจ อาทิ ข้าวหอมนิล, งูกินเขียด, ลำไยอบแห้ง, ข้าวแต๋น, สมุนไพรตรีผลา, ปลาย่างสันป่าป๋วย , ผักสดโคกหนองนา, เมี่ยงสมุนไพร, ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ เป็นต้น ชมการแสดงพื้นบ้านที่สะท้อนอัตลักษณ์ของวิถีถิ่น และการแสดงนิทรรศการ ซึ่งกิจกรรมถูกจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยด้านการสาธารณสุขให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมงานได้ในวันศุกร์ที่ 21 และวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ที่บริเวณสันเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา เวลา 11.00 – 17.00 น. และที่ถนนคนเดิน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เวลา 17.00 – 21.00 น. ติดตามข้อมูลการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป และข้อมูลข่าวสารจังหวัดตากเพิ่มเติมได้ทาง : Facebook Fanpage สำนักงานจังหวัดตาก : Tak Provincial Governor’s Office https://www.facebook.com/takgovofficer