NEWSUncategorized

สำนักงานจังหวัดตาก จัดกิจกรรม “Tak Me More ตากมีอะไรมากกว่าที่คิด” ณ ตลาดชาติพันธุ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และถนนคนเดินแม่สอด (ฝั่งตรงข้ามศาลเจ้า) อำเภอแม่สอด

สำนักงานจังหวัดตาก จัดพิธีเปิดงาน “โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณีของจังหวัดตาก 9 อำเภอ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Tak Me More ตากมีอะไรมากกว่าที่คิด’ ณ ตลาดชาติพันธุ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และถนนคนเดินแม่สอด (ฝั่งตรงข้ามศาลเจ้า) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เวลา 17.00 น.

                                                 โดยโครงการฯ จะดำเนินการจัดงานทั้งหมด 9 ครั้ง ในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตาก, อำเภอสามเงา, อำเภออุ้มผาง, อำเภอวังเจ้า, อำเภอแม่สอด, อำเภอบ้านตาก, อำเภอพบพระ, อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง