NEWS

ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “ดินแดนแห่งดวงดาว” งานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาสอลังการหนึ่งเดียวในไทย

ททท. สำนักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยความรื่นเริงและความสุข เพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า ระลึกถึงและแสดงถึงความเชื่อความศรัทธา ของการส่งมอบความสุข ความรื่นเริง ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนในช่วงเทศกาลคริสต์มาส โดยพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุกมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายและศาสนา แต่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมที่สวยงาม ในทุกปีจะพบกับงานเทศกาลแห่ดาวยิ่งใหญ่ ตระการตาและสวยงามที่มีหนึ่งเดียวในไทย อาทิ

 • งานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 20 – 25 ธันวาคม 2565
  พบกับกิจกรรมดังนี้
  • วันที่ 20 ธันวาคม 2565 : ถนนคนเดินชมดาวรอบอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ และสวนสาธารณะดอนเกิน ณ ชุมชนบ้านท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  • วันที่ 21 ธันวาคม 2565 : ถนนคนเดินชมดาวรอบอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ และสวนสาธารณะดอนเกิน / 18.00 น. งานพาแลง กินลมชมดาว / การแสดงชมรมบาสโลป / ดนตรีวาไรตี้ / นักร้องลูกทุ่งรับเชิญเอกพล มนต์ตระการ
  • วันที่ 22 ธันวาคม 2565 : ถนนคนเดินชมดาวรอบอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ เวลา 18.30 น. พิธีเปิดงานสีสันแห่งหนองหาร แห่ดาวคริสต์มาสทางน้ำ/ การแสดงแสงสีเสียง ชมแพดาว ณ สวนสาธารณะดอนเกิน / โชว์รถดาวใหญ่ ที่ศาลามาร์ติโน่ท่าแร่
  • Highlight วันที่ 23 ธันวาคม 2565 : เวลา 18.00 น. พบกับความอลังการของขบวนรถแห่ดาวคริสต์มาสกว่า 30 ขบวน ร่วมด้วยขบวนซานต้า และเหล่านางฟ้าตัวน้อย แห่รอบชุมชนบ้านท่าแร่ รวมทั้งขบวนแห่ดาวเล็กแบบดั้งเดิม (ดาวมือถือ) แห่ดาวใหญ่รอบหมู่บ้านท่าแร่ ชมวงดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก / การขับร้องเพลงคริสต์มาส
  • วันที่ 24 ธันวาคม 2565 : เวลา 18.00 น. แห่ดาวเล็กแบบดั้งเดิม รอบอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ / เวลา19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดช ใจเสรี ประธานพิธี / ชมการแสดงละครประวัติการบังเกิดของพระเยซูเจ้า
  • Highlight วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ชมขบวนแห่ดาวใหญ่คริสต์มาสนับร้อยดวงที่แห่รอบเมือง เริ่มแห่จากลานพระรูปราชการที่ 5 สิ้นสุดขบวนที่อัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง เขตเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  นอกจากนี้ ททท. ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Christmas Isan In Love 2022 @งานแห่ดาว ชุมชนบ้านท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2565 มีกิจกรรม ดังนี้
  • กิจกรรม DIY ข้าวจี่รูปดาว / เฮ็ดดาวอีเกิ้ง / แต้มแก้มรูปดาว
  • Love Forward ถ่ายภาพภายในงานโพสต์ลง Social media
  • สอยดาว ลุ้นรับของที่ระลึกซานต้า กว่า 200 รางวัล
  Promotion
  • กิจกรรมแห่ดาว สู่เค้าน์ดาวน์ Isan In Love ส่งมอบความสุขผ่านตุ๊กตาคราม Isan In Love จำนวน 300 สิทธิ์ มอบให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในที่พัก/โรงแรม สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อย่างน้อย 2 คืน ในระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2565 โดยนำใบเสร็จรับเงินค่าโรงแรม/ที่พัก มาแลกรับของที่ระลึกที่โซนกิจกรรม Christmas Isan In Love 2022 @งานแห่ดาว ชุมชนบ้านท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2565 หรือ บูธกิจกรรมของ ททท.ในงาน Winter Festival @นครพนม ระหว่างวันที่ 26 – 31 ธันวาคม 2565
 • งานเทศกาลคริสต์มาสแห่ดาววัดสองคอน Magical Of Songkhon ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24 – 26
  ธันวาคม 2565 highlight คือ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 พบกับขบวนรถแห่ดาวกว่า 20 คัน ณ สักการะสถานพระมารดาแห่ง
  มรณสักขีวัดสองคอน อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม

นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม ได้กล่าวทิ้งท้าย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลศริสต์มาสในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก มาสัมผัสกับดินแดนแห่งดวงดาว ชื่นชมความงดงาม อลังการดาวล้านดวง ขบวนรถแห่ดาวคริสต์มาส และ ททท.สำนักงานนครพนม ได้จัดกิจกรรม PRO SHA มอบดาวครามเป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก โรงแรม ที่พัก ที่ผ่านมาตรฐาน SHA จังหวัดสกลนคร ในช่วงวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2565 (ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด FirstCome First Served) สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนอกพื้นที่ จึงอยากให้งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสกลุ่มจังหวัดสนุกเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวส่งท้ายปีและให้ดาวครามเป็นอีกหนึ่ง collection ที่นักท่องเที่ยวควรมีไว้เป็นของที่ระลึก