ATTRACTIONSNEWSUncategorized

กิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (จังหวัดสุรินทร์ & ศรีสะเกษ)

—จ.สุรินทร์— –

งานสงกรานต์ช้าง ณ สวเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาวันที่13-15 เมษายน กิจกรรมที่น่าสนใจ : ช้างเล่นน้ำกับคน หรือคนเล่นน้ำกับช้าง ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-514524 -วัดบูรพาราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ กิจกรรมที่น่าสนใจ : สรงน้ำพระประจำวันเกิดรับสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยตลอดทั้งเดือนเมษายน ติดต่อ : วัดบูรพาราม -สำนักสงฆ์บ้านระเภาว์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ กิจกรรมที่น่าสนใจ : สรงน้ำพระประจำวันเกิดรับสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยตลอดทั้งเดือนเมษายน ติดต่อ : สำนักสงฆ์บ้านระเภาว์ โทร. 081-7301234 -วัดป่าอาเจียง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ กิจกรรมที่น่าสนใจ : วันที่13-15 เมษายน สรงน้ำพระประจำวันเกิดรับสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย, สงกรานต์ช้างเล่นน้ำกับช้าง ติดต่อ : วัดป่าอาเจียง โทร. 064-2282422 -ปราสาทภูมิโปน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ กิจกรรมที่น่าสนใจ : วันที่ 9 เมษายน 2564 บวงสรวงปราสาทภูมิโปน *งดจัด แสง สี เสียง ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลดม โทร.044-148266 -ปราสาทตาเมือน อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ กิจกรรมที่น่าสนใจ : เช้าวันที่ 12 เมษายน 2564 บวงสรวงปราสาทตาเมือน *งดการจัดกิจกรรมอื่นๆ ติดต่อ : อบต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก โทร. 044 508240 -วัดสุวรรณวิจิตร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กิจกรรมที่น่าสนใจ : สรงน้ำพระประจำวันเกิดรับสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยตลอดทั้งเดือนเมษายน ติดต่อ : วัดสุวรรณวิจิตร -วัดป่าโยธาประสิทธิ์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ กิจกรรมที่น่าสนใจ : สรงน้ำพระประจำวันเกิดรับสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยตลอดทั้งเดือนเมษายน ติดต่อ : วัดป่าโยทาประสิทธิ์

—จ.ศรีสะเกษ—

-วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ กิจกรรมที่น่าสนใจ : สรงน้ำพระประจำวันเกิดรับสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยตลอดทั้งเดือนเมษายน ติดต่อ : วัดไพรพัฒนา โทร.099-6253859 -วัดบ้านขะยูง อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ กิจกรรมที่น่าสนใจ : สรงน้ำพระประจำวันเกิดรับสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยตลอดทั้งเดือนเมษายน ติดต่อ : วัดบ้านขะยูง โทร.085-0889150 -วัดบ้านด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ กิจกรรมที่น่าสนใจ : สรงน้ำพระประจำวันเกิดรับสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยตลอดทั้งเดือนเมษายน ติดต่อ : วัดบ้านด่าน -วัดพระมหาพุทธาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ กิจกรรมที่น่าสนใจ : สรงน้ำพระประจำวันเกิดรับสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยตลอดทั้งเดือนเมษายน ติดต่อ : วัดพระมหาพุทธาราม -วัดสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ กิจกรรมที่น่าสนใจ : สรงน้ำพระประจำวันเกิดรับสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยตลอดทั้งเดือนเมษายน ติดต่อ : วัดสระกำแพงใหญ่

#AmazingThailand #COOLISAN #SocialDistancing #สงกรานต์ปีนี้ชาวอีสานชวนหมู่ยามบ้าน