ATTRACTIONSNEWSUncategorized

TAT NAKHONPHANOM OPEN HOUSE #5“ เทศกาลแห่งความสุข สีสันแห่งดวงดาว และเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม  เปิดเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว เชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมออกเดินทางท่องเที่ยวฤดูหนาวส่งท้ายปี 2021 ภายหลังสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลายลง สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้มากขึ้น

 ในครั้งนี้ ททท.สำนักงานนครพนม  ได้จัดกิจกรรม TAT Nakhonphanom Open House #5  เปิดสำนักงาน ททท. ตึกเหลืองสไตล์โคโลเนียล ติดริมแม่น้ำโขง ให้เป็นอีก 1 แหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดนครพนม และประดับประดาอาคารสำนักงานด้วยไฟหลากสีจากดาวคริสต์มาส และแพดาวอย่างสวยงาม ในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 15 มกราคม 2565  ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปกับบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยสีสันจากแสงไฟดวงดาว อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังได้มาสัมผัสกับอากาศที่เย็นสบายที่จังหวัดนครพนม เมืองรอง ริมฝั่งโขง ชมเขาของลาว วิวของเรา และครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชาธิป รุจนเสรี    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมเปิดกิจกรรม และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)

  • งาน Nakhonphanom Winter Festival ตอน Winter of Memories  ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 2

มกราคม 2565 ณ บริเวณริมฝั่งโขง ถนนสุนทรวิจิตร ถึง หมู่บ้าน 8 ชนเผ่า ถนนสวรรค์ชายโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

  • พบกับกิจกรรม “ลีลาบาสโลบ” การแข่งขันบาสโลบ  และ Line dance ระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2564

ณ บริเวณลานพนมนาคา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

  • งานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2564             

ณ ชุมชนบ้านท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร และในเขตเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

  • งานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2564                     

ณ  สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีวัดสองคอน อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

      ท้ายนี้ นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงาน  ททท.สำนักงานนครพนม  ขอเชิญชวน

นักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส และ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก มาชมขบวนรถแห่ดาวตระการตาที่มีหนึ่งเดียวในไทย และมาสัมผัสอากาศหนาวกับเมืองรองที่ต้องจองล่วงหน้า เมืองแห่งความสุขริมฝั่งโขง