NEWS

สำนักงานจังหวัดตาก ชวนเที่ยวงานวิถีถิ่น อิ่มเอมใจ กับ ‘Tak Me More’ ตากมีอะไรมากกว่าที่คิด

สำนักงานจังหวัดตาก เปิดบ้านต้อนรับปี 2565 ชวนนักท่องเที่ยวจูงมือเที่ยวงาน Tak Me More ตากมีอะไรมากกว่าที่คิด” สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชุมชนจังหวัดตาก ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังเจ้า และอำเภอแม่สอด เพลิดเพลินกับการเดินชิว ชิม ชอป แชะ แชร์ ภายในงาน ซึ่งได้นำสินค้าชุมชนต่างๆ ในพื้นที่มาจัดแสดงและจำหน่ายมากมาย นอกจากนี้ยังมีบูธนิทรรศการให้เดินชม การแสดงพื้นบ้านที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีถิ่น กิจกรรมให้ร่วมสนุกแจกของรางวัลตลอดงาน  โดยการจัดงานครั้งนี้ถูกจัดขึ้น ณ ตลาดชาติพันธุ์ อำเภอวังเจ้า และ ถนนคนเดินแม่สอด (ตรงข้ามศาลเจ้า) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 29 – 30 มกราคม 2565

“จังหวัดตาก” เสิร์ฟกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัด ได้แก่ อำเภอเมืองตาก, อำเภอสามเงา, อำเภออุ้มผาง, อำเภอวังเจ้า, อำเภอแม่สอด, อำเภอบ้านตาก, อำเภอพบพระ, อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง มุ่งสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยว ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ ว่าจังหวัดตากมีอะไรมากกว่าที่คิด รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและสร้างรายได้ให้กับประชาชน ด้วยการชูคอนเซ็ปต์ Tak Me More” (ตาก – มี – มอร์) ที่เชื่อมโยงด้วยคำว่า ‘Tak’ หมายถึง จังหวัดตาก ‘Me’ หมายถึง ผู้คนในจังหวัด และ ‘More’ หมายถึง มากกว่า โดยต้องการเชิญชวนให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตาก ซึ่งเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญ พร้อมด้วยความหลากหลายของวิถีชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ตลอดจนผู้คนที่มีไมตรีจิตพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้าน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน, สำนักงานเกษตรอำเภอวังเจ้า, องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง, เทศบาลนครแม่สอด, OTOP เป็นต้น

ภายในงานนำของดี ของเด็ดจากร้านค้าชุมชนในพื้นที่ 2 อำเภอมาให้ชิม ชอป กลับบ้านแบบครบครัน อาทิ กลุ่มทอผ้าไหม 5 พี่น้อง, กลุ่มจักสานจากไม้ไผ่และต้นกก, กลุ่มไม้กวาด, กลุ่มขนมของฝาก, กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์, กลุ่มผ้าทอลีซอ, กลุ่มผลิตภัณฑ์โครงการหลวง, ผักปลอดภัยตลาด ฒ. ผู้เฒ่า, กลุ่มรวมใจไทยตาก, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประณีต เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยด้านการสาธารณสุขให้แก่ผู้มาร่วมงาน ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมงานได้ในวันที่ 29 – 30 มกราคม 2565 ณ ตลาดชาติพันธุ์ อำเภอวังเจ้า และถนนคนเดินแม่สอด (ตรงข้ามศาลเจ้า) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ติดตามข้อมูลการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป และข่าวสารจังหวัดตากเพิ่มเติมได้ทาง : Facebook Fanpage สำนักงานจังหวัดตาก : Tak Provincial Governor’s Office https://www.facebook.com/takgovofficer