NEWS

ททท. จัดพิธีมอบรางวัล The Best of SHA แก่พระบรมมหาราชวัง

เช้าวันนี้ (18 เมษายน 2565) พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล The Best of SHA ซึ่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบให้แก่พระบรมมหาราชวัง โดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เป็นผู้มอบ พร้อมกันนี้ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ให้เกียรติร่วมพิธีฯ ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

            นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รางวัล The Best of SHA เป็นรางวัลภายใต้โครงการ The Best of SHA Awards 2021 ที่ ททท. ต่อยอดจากโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration   : SHA เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA และเพื่อรักษาคุณภาพของการบริการในด้านสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ ททท. มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มอบรางวัล The Best of SHA รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยวแก่พระบรมมหาราชวัง โดยมีพลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง  เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งพระบรมมหาราชวัง ได้รับรองมาตรฐาน SHA เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และมีการพัฒนาการให้บริการและกำกับดูแลสถานประกอบการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ จึงได้รับรองมาตรฐาน SHA Plus เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 สำหรับรางวัล The Best of SHA นี้กำหนดเกณฑ์การประเมินครอบคุลม 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ด้านมาตรฐาน SHA  ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการท่องเที่ยวสีขาว โดยพิจารณาจากผลประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการ สัดส่วนคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป และการลงพื้นที่ตรวจสอบของคณะกรรมการ สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและความใส่ใจในการพัฒนาการให้บริการของสถานประกอบการ รวมถึงการกำกับดูแลสถานประกอบการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวในการออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวมุมมองใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย

ปัจจุบันมีจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล The Best of SHA ทั้งสิ้น 160 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัล The Best of SHA Awards 2021 จำนวน 11 รางวัล จาก 10 ประเภทกิจการ , รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 81รางวัล (ได้รับคะแนนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวร้อยละ 90 ขึ้นไป), รางวัลดีเยี่ยม จำนวน 46 รางวัล (ได้รับคะแนนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวร้อยละ 80 ขึ้นไป) และรางวัลดีเด่น จำนวน 33 รางวัล (ได้รับคะแนนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวร้อยละ 70 ขึ้นไป) สามารถดูรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล The Best of SHA Awards 2021 ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandsha.com/thebestofsha

ทั้งนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถือเป็นโอกาสอันดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ชาวไทยเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ส่วนชาวต่างชาติเสียค่าเข้าชม คนละ 500 บาท