NEWS

ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรำลึกวาระครบรอบ ๗๐ ปีข้อตกลงว่าด้วยการยุติสงครามเกาหลี และศึกษาดูงานด้านกิจการทหารผ่านศึก ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีรำลึกวาระครบรอบ ๗๐ ปี ข้อตกลงว่าด้วยการยุติสงครามเกาหลี ในฐานะแขกกิตติมศักดิ์ของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี และศึกษาดูงานด้านกิจการทหารผ่านศึก ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีกระทรวงรักชาติและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐเกาหลี เป็นเจ้าภาพ โดยเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางไปวางพวงมาลา เพื่อรำลึกและสดุดีวีรกรรมความเสียสละของทหารไทย ในวาระครบรอบ ๗๐ ปี ข้อตกลงว่าด้วยการยุติสงครามเกาหลี ณ สุสานแห่งชาติกรุงโซล (Seoul National Cemetery) สาธารณรัฐเกาหลี


ทั้งนี้ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๓ กองกำลังเกาหลีเหนือได้เปิดสมรภูมิยึดเกาหลีใต้ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ตอบรับคำร้องขอขององค์การสหประชาชาติ เข้าร่วมกองกำลังชาติพันธมิตร จำนวน ๒๒ ประเทศ จนกระทั่งสงครามยุติลงด้วยการเจรจา กองกำลังชาติพันธมิตรได้รับชัยชนะ พร้อมกับยกย่องให้สมญานามทหารไทยว่า “กองพันพยัคฆ์น้อย (Little Tiger)” อันหมายถึงนักรบร่างเล็กที่เต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บที่แหลมคม และเปี่ยมไปด้วยหัวใจที่ห้าวหาญ ซึ่งได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อทำการต่อสู้อย่างสมเกียรติ สมศักดิ์ศรีของทหารไทยในสมรภูมิต่างแดน ซึ่งสงครามในครั้งนั้นประเทศไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบกว่า ๖,๒๐๐ นาย โดยมีทหารที่เสียชีวิตในสมรภูมิทั้งสิ้น ๑๓๖ นาย