NEWS

รฟฟท. จัดโครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จัดโครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ถือเป็นวันสำคัญของชาติที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในปีนี้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมกับ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร มีกุศลเจตนาจัดโครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2566 รวมเป็นเวลา 19 วัน โดยมีพนักงาน และครอบครัวของพนักงาน แสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 17 ท่าน โดยประกอบพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้ร่วมเข้าโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

โครงการดังกล่าว ถือเป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติอย่างหนึ่งของชายไทย ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เมื่อผู้ชายไทยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือที่เรียกว่าอายุครบบวช จึงเป็นค่านิยมในการส่งกุลบุตรเข้าพิธีอุปสมบทเข้าในพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติ ดังนั้นการอุปสมบทเพื่อเรียนรู้หลักพระธรรม จะช่วยให้เกิดประโยชน์ได้หลายประการ อาทิ ให้มีการปฏิบัติดี มีความประพฤติชอบ และยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เมื่อลาสิกขาแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและสังคมได้ อีกทั้งยังเป็นการสนองพระเดชพระคุณ พระกตัญญูกตเวทิตาคุณแก่สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุพการีหรือผู้มีพระคุณด้วย

“มากกว่าการเดินทาง คือ ความพิเศษ”

รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง

ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง และ www.srtet.co.th