NEWS

ททท.สำนักงานนครพนม ชวนเที่ยวงาน“แลปราสาทผึ้งไทสกล ยลแดนศิลป์ถิ่นธรรม” งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๖

จังหวัดสกลนคร โดยเทศบาลนครสกลนคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครสกลนคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำหนดจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทาน” จังหวัดสกลนคร โดยใช้ชื่องานว่า “แลปราสาทผึ้งไทสกล ยลแดนศิลป์ถิ่นธรรม” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง) และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งถือเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาและถือปฏิบัติสืบทอดกันมานานจนกลายเป็นประเพณีประจำจังหวัดสกลนคร การประดิษฐ์ปราสาทผึ้งของชาวสกลนครนั้น สร้างสรรค์อิงตามพุทธประวัติครั้งพระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันปวารณาออกพรรษาและยังเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลร่วมกันในช่วงเทศกาลออกพรรษาอีกด้วย จากความเชื่อความศรัทธาผสานกับภูมิปัญญาเอกลักษณ์ของชาวไทสกล สร้างสรรค์ความวิจิตรงดงามของปราสาทผึ้งได้อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา โดยในปีที่แล้วได้มีการประดิษฐ์ปราสาทผึ้งสีครามขึ้น เป็นการสร้างสรรค์และพัฒนางานประเพณีในพื้นที่ให้ความแปลกใหม่เพิ่มมากขึ้น และเป็นการตอกย้ำว่าสกลนคร คือ ถิ่นผ้าคราม ซึ่งในปีนี้จังหวัดสกลนครได้สร้างสรรค์“ขนมดอกผึ้ง” ขึ้นใหม่ เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงาม มีลักษณะโด่ดเด่น เหลืองอร่ามตระการตา ถือเป็นอีกแรงมหาศรัทธาครั้งยิ่งใหญ่ ในการหลอมรวมน้ำใจชาวสกลนครที่มีความเชื่อต่อพระพุทธศาสนาในการร่วมใจกันทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งในปีนี้จะต้องจับตาดูว่าปราสาทผึ้งจะมีการสร้างสรรค์รูปแบบและสีสันอย่างไร ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทาน” ณ สนามแข่งเรือหนองหาร วันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ และพิธีเปิดงานขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ชุดการแสดง ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ประกอบ แสง สีเสียง อันวิจิตรตระการตา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดธิดาปราสาทผึ้ง การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศกาลอาหารปลอดภัย กิจกรรมเยือนวิถีชุมชนคนทำปราสาทผึ้ง กิจกรรมติดดอกผึ้ง และกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายปราสาทผึ้งเพื่อความเป็นสิริมงคลในเช้าวันออกพรรษา ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖


นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม ได้กล่าวทิ้งท้าย ขอเชิญชวนมาเที่ยวงาน “แลปราสาทผึ้งไทสกล ยลแดนศิลป์ถิ่นธรรม” ร่วมบุญออกพรรษา ถวายปราสาทผึ้งครั้งหนึ่งในชีวิตที่วัดพระธาตุเชิงชุม สกลนคร และยังสามารถเที่ยวชม กิจกรรม “ปราสาทผึ้ง เบิ่งได้ตลอดเดือน” ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และวัดในกลุ่มชุมชนที่ทำปราสาทผึ้ง ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖