Uncategorized

ททท.กรุงเทพมหานคร ชวนคนกรุง นั่งเรือเที่ยวนนท์ กับงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์” สัมผัสวัฒนธรรม วิถีน นำ้ วิถีนนท์ ในบรรยากาศสวนสาธารณะ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

จังหวัดนนทบุรี โดยส สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี กำหนดจัดงาน งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา
มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี ๒๕๖๗
ระหว่างวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม – วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ อุทยานเฉลิม
กาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “ย้อนรอยวิถีนนท์ ยลสํายชลสองฝั่งเจ้าพระยา น้อมรำลึกมหาเจษฎา
บดินทร์”

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล
และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น อีกทั้งยังส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ภายในงาน ผู้มาร่วมงานสามารถแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อร่วมสัมผัสเสน่ห์อันงดงามของนนทบุรี พร้อมการประดับ
ด้วยอุโมงค์ไฟภายในอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่นำ้เจ้าพระยา
อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่ผู้ที่มาเดินชมเที่ยวงานในยามบ่ายถึงยามค่ำคืน โดยกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน
แบ่งออกเป็นสถานีต่าง ๆ อาทิ

 • ตลาดย้อนยุคจากเทศบาลนครปากเกร็ด ที่จะพาทุกท่านย้อนวันวานกลับไปใช้เงินพดด้วงในกํารซื้อสินค้าภายใน
  สถานี พร้อมทั้งร้านเช่าชุดที่ที่มีไว้ให้บริการสำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมมา
 • สถานีหับเผย By เรือนท่านนท์ รับประทานอาหารวิวแม่น้ำเจ้ำพระยาและสะพานมหาเจษฎาบดินทร์
 • การแสดงทางวัฒนธรรมการละเล่นของไทย
 • ชมการแสดง แสง สี เสียง
 • สนุกสนานกับกิจกรรมรำวงย้อนยุค
 • การจัดจำหน่าย OTOP ของดี ของเด่น ของนนทบุรี
 • การแสดงที่หลากหลายจากสถานีท่านำ้เมืองนนท์ ถือเป็นอีกฝั่งการจัดงานของงาน วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา ท่าน
  จะได้พบกับวงดนตรีสุดมันส์ การแข่งขันชกมวย และถ่ายภาพสวยๆ กับศาลากลางเก่าที่มีควํามคลาสสิคของจังหวัด
  นนทบุรี
  ททท. ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้ความสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว
  ได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยว ร่วมกับ ซิลเวอร์สโตนทัวร์แอนด์แทรเวิล จัดกิจกรรม One Day Trip ล่องเรือ Riva
  Express เข้าร่วมงาน งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ในวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซิลเวอร์สโตนทัวร์แอนด์แทรเวิล จำกัด
  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๖๓๕ ๓๗๕๕
  การเดินทางท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางน้ำในจังหวัดนนทบุรีมีควํามสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแม่น้ำ
  เจ้าพระยาที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย อาทิ เกาะเกร็ด แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ที่พูดถึงนนทบุรีหลาย
  คนต้องนึกถึงเกาะเกร็ด รวมไปถึงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก สถานที่จัดงานในครั้งนี้ด้วย และนอกจากแม่น้ำ
  เจ้าพระยาแล้ว คลองอ้อมนนทบุรี เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำอีกเส้นหนึ่งที่มีความสวยงาม และยังมีวิถีชีวิตริมคลอง
  ที่ผู้คนยังใช้สัญจรไปมา มีร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ บรรยากาศดี ที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่
  งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี ๒๕๖๗ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม –
  วันที่ ๒ เมษํายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๓.๐๐ น. ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง และ
  บริเวณท่าน้ำนนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี

การเดินทาง

 • รถยนต์ส่วนตัวสามารถเดินมายังงานโดยมีจุดจอดรถรองรับบริเวณใต้สะพํานมหาเจษฎาบดินทร์

https://maps.app.goo.gl/VM5xy1rfmhSzvyKz5

 • รถไฟฟ้าสายสีม่วง ลงสถานี สะพานพระนั่งเกล้า จากนั้นจะมีรถสองแถวให้บริการไปยังบริเวณ

จัดงาน (มีค่าใช้จ่าย)

 • รถไฟฟ้าสายสีม่วง ลงสถานีกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นใช้บริการรถสาธารณะ ไปยังท่าน้ำ

นนทบุรี

 • เรือข้ามฝากบริการ ระหว่าง ท่าน้ำนนทบุรี- ท่าน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจะออกทุก ๆ

30 นาที ตั้งแต่เวลํา 18.00 – 22.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *