ACCOMMODATIONSATTRACTIONSNEWSRESTAURANTSUncategorized

#เที่ยวอีสานพร้อม

ตรียมเปิดโฉมใหม่ เที่ยวอีสาน3ธรรม ปลายฝนต้นหนาวที่ตะถึงนี้ (วัฒนธรรม : ธรรมชาติ : ธรรมะ) กับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 20 จังหวัดภาคอีสาน กับ
คาราวาน&แรลลี่รถยนต์ New Normal “เที่ยวอีสานพร้อม” ตอน “คิดถึงชุมชนท่องเที่ยว”

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 10 ตุลาคม 2564
เส้นทาง 20 จังหวัดภาคอีสาน

 นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า ปีนี้คาราวานท่องเที่ยวรถยนต์พิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน(เดิม) ปรับรูปแบบกิจกรรมใหม่ให้เห็นและศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ปรับตัวรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์ COVIDผ่อนคลายแบบนี้ร่วมกัน โดยเน้นเรื่องสุขภาพอนามัยบนมาตรฐานการเดินทางท่องเที่ยวนำร่องแบบใหม่ซึ่งมาตรฐานทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบโดสและผ่านการตรวจ ATKทุกๆ3วันฯลฯ จึงจัดเป็นรูปแบบ คาราวาน&แรลลี่รถยนต์ New Normal “เที่ยวอีสานพร้อม” ตอน “คิดถึงชุมชนท่องเที่ยว” เดินทางกันทั้งหมด 11 วัน 10 คืน โดยมีพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากส่วนกลาง และสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน รวมถึง สื่อมวลชนทั้งส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค และ ททท.ทั้ง 8 สำนักงานในภาคอีสาน ซึ่งการเดินทางครั้งนี้จะทำให้ทุกคนได้มีเวลาและได้รู้จักกันแลกเปลี่ยนแนวคิดกันทั้ง Online และ Onsite ร่วมคิดวางแผนจัดกิจกรรมการตลาดท่องเที่ยวนำร่องสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคอีสานในปี 2565 เพื่อเจาะตลาดท่องเที่ยวภาคอีสานร่วมกัน เพราะ ททท. มองว่ากิจกรรมนี้เป็นการสร้างเรื่อง Networking เป็นการสร้างเครือข่าย ร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ครบ 20 จังหวัดภาคอีสาน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ๆเน้นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน สินค้าบริการท่องเที่ยว ตามมาตรฐาน SHA ยกระดับงานบริการในภาคอีสานให้มีมาตราฐานสูงขึ้น คาราวานรถยนต์ครั้งนี้ทำให้เกิดพลังการมีส่วนร่วมในการทำงาน และที่สำคัญ ในทุกคืนก่อนนอนยังได้พบปะผู้ว่าราชการจังหวัด VIP และพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ผ่านระบบ Online เพิ่มเติมแนวทางแผนการตลาดของทั้ง 8 สำนักงานภาคอีสานในปี 2565 ตอกย้ำแบรนด์ COOL ISAN กับ AMAZING ISAN เปิดโฉมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เที่ยวอีสาน3ธรรม (วัฒนธรรม : ธรรมชาติ : ธรรมะ) กับ อีสาน“Unseen New Series” พร้อมนำเสนอ 20 แหล่งท่องเที่ยวจุดขายใหม่ปี 2565 รายจังหวัดในภาคอีสาน โดยทยอยเปิดโฉมสินค้าการท่องเที่ยวทุกๆ วันใน Theme การเดินทางคาราวานรถยนต์ในครั้งนี้ ในแต่ละวัน นำเข้าสู่ Theme สินค้าและเส้นทางท่องเที่ยวอีสานในการเดินทางคาราวานรถยนต์ในครั้งนี้ กับแนว ISAN ONLINE การตลาดท่องเที่ยวสมัยใหม่ ทำให้เกิดการทำงานท่องเที่ยวภาคอีสานในอนาคตกับ “เที่ยวอีสาน สะดวก สบาย ปลอดภัย และได้มาตรฐาน” ผ่าน Online สื่อสารผ่านพันธมิตรเครือข่ายต่อไป