NEWSUncategorized

นิทรรศการภาพกับเพลงชุด บทเพลงป่า : The Forest โดย เป้ สีน้ำและศิลปินรับเชิญ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ และเมธา เมธี

โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ โดย ศิลปิน เป้ สีน้ำ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการ ภาพกับเพลง ชุด “บทเพลงป่า : The Forest”  ซึ่งเป็นนิทรรศการที่นำเสนอผลงานศิลปะ 2 แขนงที่เป้ สีน้ำมีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ จิตรกรรมสีน้ำ และดนตรี โดยในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ เป้ สีน้ำ ได้นำผลงานจิตรกรรมสีน้ำมาจัดแสดงพร้อมกับการแสดงดนตรี “บทเพลงป่า : The Forest” ซึ่งเป็นบทเพลงที่เป้ สีน้ำ ประพันธ์ขึ้นในช่วงที่เขาเขียนรูปอยู่ในป่า บรรยายถึงความงามและความรักที่เขามีต่อป่า ซึ่งผลงานเพลงดังกล่าวต่อมาได้ถูกนำมาเรียบเรียงและบันทึกเป็นอัลบั้มในชื่อชุดเดียวผลงานจิตรกรรมคือ  “บทเพลงป่า :The Forest” โดยมีศิลปิรับเชิญ กวีซีไรต์ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ และเมธา เมธี ให้เกียรติร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วย


สำหรับผลงานชุด The Forest  นี้เป็นจิตรกรรมสีน้ำชุดที่ 5 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับป่าต้นน้ำที่เป้ สีน้ำ สร้างสรรค์ขึ้นในช่วงปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องจากผลงานก่อนหน้านี้ 4 ชุด ได้แก่ ป่าต้นน้ำ (พ.ศ.2538) เพลงใบไม้ (พ.ศ.2540) ม่านใบไม้ (พ.ศ.2543) และ Enchanted (พ.ศ.2545) เป้ สีน้ำ ทุ่มเทชีวิตจิตใจของเขาให้แก่การวาดภาพป่าตลอดช่วงชีวิตวัยหนุ่มด้วยการเดินทางเข้าไปวาดรูปในป่าที่บ้านแม่ทา อำเภอ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นานแรมเดือนในแต่ละปีเพื่อเขียนรูปอย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนา “การมองเห็น” อันถือเป็นหัวใจที่สำคัญของการวาดภาพแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมองเห็นแสงตามความเป็นจริงของธรรมชาติ ปราศจากการปรุงแต่ง เป็นการมองอย่างสัตย์ซื่อ ตรงไปตรงมา ไปพร้อมๆ กับพัฒนาทักษะการเขียนรูปสีน้ำที่ก้าวพ้นไปจากข้อจำกัดของเทคนิคสีน้ำที่เรียกว่า “สีน้ำสื่อผสม” หรือ “Watercolour Mixed Media” เพื่อถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติ และป่าที่เขาหลงรักได้ตามความเป็นจริง จิตรกรรรมชุด The Forest นี้จึงเป็นจิตรกรรมอิมเพรสชั่นนิสม์อันบริสุทธิ์งดงามที่แสดงออกถึง “ธรรมชาติของแสง” ที่ปรากฏออกมาเป็นสีสันต่างๆ ได้อย่างวิจิตร ดังคำกล่าวของเกอเธ่ บิดาแห่งทฤษฎีสีที่ได้กล่าวว่า “สีคือความทุข์ระทมและความสุขของแสง” ผลงานชุดนี้จึงไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงจุดสุดยอดของพัฒนาการทางด้านศิลปะของเป้ สีน้ำ หากยังแสดงถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นพร้อมกับประสบการณ์การมองเห็นอย่าง “รู้แจ้ง” ในความเป็นจริงของธรรมชาติ นั่นเพราะที่สุดแล้ว “รูปธรรมแห่งป่าอันงดงาม” ที่ เป้ สีน้ำเฝ้าเพียรพยายามเขียนมาอย่างยาวนานกว่า 25 ปีได้กลายเป็น “นามธรรมแห่งแสงอันวิจิตร” แล้วอย่างสมบูรณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
เบอร์โทรติดต่อ / Mobile : พี่กล้า PR  0860000913
เบอร์โทรติดต่อ / Mobile : 096 545 7566  (แอน – จันทน์สุภา ชมกุล)  Email: buia2515@gmail.com