ACCOMMODATIONSATTRACTIONSNEWSRESTAURANTSUncategorized

“พระธาตุพนม สู่มรดกโลก”ศูนย์รวมแห่งศรัทธา สมบัติล้ำค่า เมืองนครพนม

จังหวัดนครพนม โดย วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ได้ดำเนินการเสนอองค์พระธาตุพนมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก            จากการที่องค์กร UNESCO ได้ขึ้นบัญชีเบื้องต้น (Tentative List) โดยใช้หลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Criteria)                 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองคราคูฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ นั้น  พระธาตุพนมซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา และเป็นสมบัติอันล้ำค่า เหมาะสมและคู่ควรกับการที่จะเป็น               มรดกของคนทั้งโลก

 “พระธาตุพนม” ถือเป็นปูชนียสถานสำคัญที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทย – ลาว สองฝั่งโขงมาเนิ่นนาน ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การขึ้นทะเบียนสู่มรดกโลกขององค์พระธาตุพนม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนครพนม พุทธศาสนิกชน และประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เคารพบูชามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และได้รับความเมตตาจาก              พระเทพวรมุณี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ได้ให้คำแนะนำ ชี้แนะ  ททท.สำนักงานนครพนม ดำเนินการร่วมกับ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จัดทำสติ๊กเกอร์ “ศูนย์รวมแห่งศรัทธา สมบัติล้ำค่าเมืองนครพนม”  ให้ผู้มีศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนม  บูชาเพื่อเสริมบารมีและเสริมความเป็นสิริมงคล ซึ่งได้จัดทำขึ้นจำนวนจำกัด โดยจะมีพิธีสักการะองค์พระธาตุพนมบรมเจดีย์และเจริญชัยมงคลคาถา  ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ณ ลานเจดีย์ องค์พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

นางสาวกนกวรรณ  ดุงศรีแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม  กล่าวทิ้งท้าย  ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้มีศรัทธาได้มาชมความยิ่งใหญ่และสง่างามขององค์พระธาตุพนม และเตรียมพร้อมรองรับสู่การขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดนครพนม แต่ต้องดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ของจังหวัด