NEWS

เกียรติภูมิ สิริพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท..ตัวเลือกที่น่าสนใจในการเป็นผู้นำประเทศ

คนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ควรมีวิสัยทัศน์สมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโลก ที่สำคัญคือควรมีประวัติขาวสะอาด เกียรติภูมิ สิริพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท มีคุณสมบัติเพียบพร้อมดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเจ้าตัวจบปริญญาโท จากสถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาอันดับ1ของโลกติดต่อกัน 10 ปีซ้อน โดยสามารถสอบชิงทุน ก.พ.จากรัฐบาลไทย และยังเป็นผู้บุกเบิกสร้างโครงการพลังงานทางเลือกหลายโครงการและดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทในกลุ่มพลังงานหลายองค์กร และได้รับรางวัล Smart Energy Hero มาแล้วหลายรางวัล พร้อมกับแนวคิดที่จะทำโครงการสมาร์ทซิตี้ ในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้สมาร์ทเทคโนโลยีอันล้ำหน้า ประยุกต์กับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวลมาใช้เป็นพลังงานทดแทน ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเขายังมีแนวทางจะนำทางเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกมาช่วยเหลือประชาชนให้มีรายได้ และให้ประเทศมีการพัฒนา ส่งผลให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤติ

เกียรติภูมิ สิริพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท

เกียรติภูมิ สิริพันธุ์ ยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมาย ทำให้เขาได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท จากการโหวตของสมาชิกพรรคฯ ตัวอย่างเช่น 1.สอบแข่งขันกับผู้สมัครเป็นพันๆและสามารถฝ่าด่าน สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์จนชิงทุนรัฐบาลได้ 2.สามารถสอบแข่งขันกับผู้สมัครเป็นพันๆจากทั่วโลกและสามารถฝ่าด่าน สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์จน สอบเข้า MIT ได้ ซึ่งสถาบัน MIT เป็นสถาบันการศึกษาที่ถูกจัดอันดับ 1 ของโลก ติดต่อกัน 10 ปีซ้อน 3. การทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกโครงการมาตลอด 20 ปี และได้รับรางวัลมากมาย และสามารถแบ่งปันรายได้ให้ประชาชนได้แม้ว่าขณะนั้นยังไม่เข้าสู่การเมือง

นอกจากนี้ เกียรติภูมิ สิริพันธุ์ ยังมีคุณสมบัติที่นักการเมืองพึงมี เช่น 1. ไม่เคยมีประวัติเสีย 2. ไม่เคยมีการทุจริต คอรัปชั่น 3. ไม่เคยโกง ไม่เคยเอาเปรียบใคร 4. ไม่เคยมีคดีความ 5. ไม่เคยมีหนี้สิน มีแต่ทรัพย์สินและเงินสด

สรุปรวม คือ คนที่จะถูกเลือกให้มาเป็นตัวแทนในการบริหารประเทศ ต้องฉลาด มีประวัติดี และเป็นผู้เสียสละ ซึ่งเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท จัดว่าเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจในหลายๆด้าน