ATTRACTIONSNEWSUncategorized

60 ปีงานแสดงช้างสุรินทร์กับ 60 ปี ททท.

ความเป็นมา เมื่อปี พ.ศ.2503 จังหวัดสุรินทร์ บริเวณสนามบินเก่าท่าตูม (คือ บริเวณโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2503 ได้มีการจัดขบวนพาเหรดช้าง การแสดงการคล้องช้าง และการแข่งขันช้างวิ่งเร็ว ครั้งนั้นมีช้างเข้าร่วมในการแสดงประมาณ 60 เชือก จากการแสดงคราวนั้น ทำให้มีการประชาสัมพันธ์แพร่ภาพทั้งทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ เผยแพร่ไปทั่วโลก ทำให้เกิดความสนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดย องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ชื่อเดิมของ ททท.) ต่อมาจึงเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย ว่าการแสดงของช้างที่จังหวัดสุรินทร์ในครั้งนั้น นับว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากของจังหวัดและประเทศไทย ผู้คนทั่วไปหาโอกาสหาชมได้น้อยที่มีช้างจำนวนมากมารวมตัวกัน จึงเห็นสมควรที่จะเผยแพร่งานแสดงของช้างไปสู่วงกว้างเสนอให้งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีของจังหวัด และให้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีการกำหนดวันให้แน่นอนตามปฏิทินท่องเที่ยว และจัดรูปแบบงานให้มีความน่าสนใจและความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อจะได้โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เชิญชวนไปยังนักท่องเที่ยวต่างประเทศ อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศให้แพร่หลายต่อไปด้วย

ปีต่อมาในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2504 องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ชื่อเดิมของ ททท.) จึงได้ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ จัดงานแสดงช้างขึ้น เป็นงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์อีกครั้ง (โดยยังคงจัดที่อำเภอท่าตูม) จากผลการจัดงานแสดงช้างครั้งนั้น ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้งานแสดงช้างเป็นงานประจำปีของชาติ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2505 ซึ่งต่อมางานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์จึงกลายเป็นงานประจำปีของชาติ และเป็นงานประเพณีหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ที่มีการพัฒนาและจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 60 ซึ่งปีนี้ ปี พ.ศ.2563 ตรงกับอายุ 60 ปี ททท.พอดี ททท.หรือ อ.ส.ท. จึงได้ร่วมมือกับจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่มาร่วมฝึกช้าง ออกแบบรูปแบบการจัดงานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยได้กำหนดการจัดงานครั้งที่ 2 ขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 จัดที่ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประสบความสำเร็จเป็นดี มีหลักฐานยืนยันได้คือ หนังสือพิมพ์ เซ่นซีลอนอ๊อฟเซิฟเวอร์พิมพ์ในศรีลังกา ตีพิมพ์ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2505 ข้อเขียนของมีสเตอร์อัลแฟน ซตาเร็กซ์ เป็นนักข่าวชาวศรีลังกามีโอกาสมาเที่ยวงานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์แล้วกลับไป เขียนเล่าไว้ตอนหนึ่งว่า “รายการนำเที่ยวเกี่ยวกับช้างประสบผลสำเร็จอย่างงดงามรายการหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะการคล้องช้าง(การจับช้าง) งานนี้จัดขึ้นทุกเดือนพฤศจิกายน ที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นรายการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง“(ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ นักเขียน อ.ส.ท.เขียนไว้ในหนังสือ อ.ส.ท.เมื่อปี พ.ศ.2519 : 243-245)

ในอดีตการเดินทางมาชมการแสดงช้างสุรินทร์ก็ลำบากไม่มีเครื่องบิน ถนนหนทางก็ไมค่อยสะดวก ททท.จึงได้จัดทัวร์นำร่องโดยการเหมาขบวนรถไฟ ใช้เจ้าหน้าที่ ททท.ทั้งหมดมาจัดทัวร์อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวงานแสดงช้างสุรินทร์

ในอดีตการเดินทางมาชมการแสดงช้างสุรินทร์ก็ลำบากไม่มีเครื่องบิน ถนนหนทางก็ไมค่อยสะดวก ททท.จึงได้จัดทัวร์นำร่องโดยการเหมาขบวนรถไฟ ใช้เจ้าหน้าที่ ททท.ทั้งหมดมาจัดทัวร์อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวงานแสดงช้างสุรินทร์

และในโอกาสครบรอบ60ปีงานแสดงช้างสุรินทร์และ60ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปีนี้ วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมย้อนอดีตจัดทัวร์รถไฟขบวนพิเศษไปเที่ยวงานช้างสุรินทร์(ต้นทางสถานีหัวลำโพง-ปลายทางสถานีจังหวัดสุรินทร์) โดยร่วมมือจัดทัวร์ด้วยมาตรฐานสาธารณสุข เที่ยวอีสานวิถีใหม่NewNormal จากพันธมิตร6สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว อันประกอบด้วย :- สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ(สทน.) สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย(สนท.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย(สธทท.) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ.) ย้อนอดีต “ไทยเที่ยวไทย” นั่งรถไฟไปเที่ยวงานแสดงช้างปี พ.ศ.2563 กับ “60ปีงานช้างสุรินทร์60ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”