ACCOMMODATIONSATTRACTIONSNEWSRESTAURANTSUncategorized

ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง ขานรับนโยบายเปิดประเทศ ขาย Package เส้นทางท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง ในราคาสุดพิเศษจาก 990 บาท/ท่าน เหลือ 790 บาท/ท่าน เท่านั้น!! เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565 จำกัดเพียง 650 สิทธิ์ เท่านั้นนะจ้า

เส้นทางท่องเที่ยวมีให้เลือก 4 เส้นทาง ดังนี้

  1. อู่ทองลองลุย… ชมพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิบนผามังกรบิน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย / ศึกษาประวัติความเป็นมาของเมืองโบราณทาวราดีอู่ทอง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง / สักการะศาลเจ้าพ่อพระยาจักร ศาลเจ้า 2 ศาสนากลางชุมชน / ผจญภัยสวนหินพุหางนาค มรดกธรรมชาติที่มีอายุกว่าหมื่นล้านปี
  2. อู่ทองลองเรียนรู้… ชมพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิบนผามังกรบิน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย / ศึกษาประวัติความเป็นมาของเมืองโบราณทาวราดีอู่ทอง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง / ท่องเที่ยวชุมชนเขาพระ ดินแดนพุทธศาสตร์ รอยพระพุทธบาท 4 องค์ / กิจกรรมหล่อเหรียญทวารดีอู่ทอง
  3. อู่ทองลองสัมผัส… ศึกษาประวัติความเป็นมาของเมืองโบราณทาวราดีอู่ทอง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง / ท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคก ลาวครั่ง มนต์ขลังแห่ง “ผี” อวดวิถีจักรยานโบราณ / ทดลองทำขนมจีนโบราณบ้านท่าพระ / ชุมชนตำลึงหวาน ทานอาหารอร่อย เลือกซื้อของที่ระลึก / ตำนานดินกวนกาละแม ชิมชาสมุนไพรตำนานดินความหอมจากธรรมชาติ
  4. อู่ทองลองสุขภาพเส้นทางเกษตรอินทรีย์… ชมพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิบนผามังกรบิน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย / ศึกษาประวัติความเป็นมาของเมืองโบราณทาวราดีอู่ทอง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง / ชุมชนวนเกษตรบ้านดงเย็น การทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ / กิจกรรมทำยาดมหัวโต อัตลักษณ์เมืองโบราณแห่งเดียวในประเทศไทย

ทุกเส้นทางการันตีด้วยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 13) และได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA

เงื่อนไขการเดินทาง :

  1. ผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม
  2. เดินทางท่องเที่ยว ขั้นต่ำ 4 ท่าน ขึ้นไป (10 ท่าน ขึ้นไป มีรถไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบริการ ฟรี)

ติดต่อทริปท่องเที่ยว : ชมรมฯ เมืองโบราณอู่ทอง โทรศัพท์ : 095-9904422 ,081 – 8517087

เที่ยวสุขใจไปด้วยกัน #เที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง #TATSuphanburi

เที่ยวสุพรรณบุรี #ชุมชนท่องเที่ยวสุพรรณบุรี