ThailandCONNEX แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ผนึกกำลัง ดีป้า รุกโปรโมท ชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเหนือเข้าร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย คาดหวัง 500 การจับคู่ธุรกิจ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 2,500 ล้านบาท

23 – 24 มีนาคม 2566 ณ นิมมานคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เชียงใหม่ – บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด Travel Tech อันดับ 1 ของไทย ร่วมกับ #สำนักงานส่งเสริมเศรฐกิจดิจิทัล

Read more

“New SofTouch” นวัตกรรมจุกนมเจเนอเรชั่นใหม่จาก Pigeon ตัวช่วยการให้นมแม่เป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

น้ำนมแม่มีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก และเด็กเล็ก การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่จึงได้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้คุณแม่มีความรู้ ความเข้าใจในการให้นมแม่มากขึ้น นอกจากนี้การให้น้ำนมแม่ยังมีผลดีต่อสุขภาพและสร้างความผูกพันระหว่างแม่และลูกน้อย บทบาทของแม่ในการเลี้ยงดูลูกจึงมีความสำคัญ และท้าทายมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คุณแม่ยุคใหม่ต้องทำงานและเลี้ยงดูลูกไปพร้อมกัน ซึ่งทำให้แม่ต้องจัดการเวลาให้สมดุลระหว่างการทำงานและการดูแลลูกให้ดีที่สุด เพื่อให้ลูกได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม มีสุขภาพดี และสุขอนามัยที่ถูกสุขลักษณะ พีเจ้น (Pigeon) แบรนด์อันดับหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่และเด็กทั่วโลก รวมถึงครองตำแหน่งผู้นำตลาดในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน มีปณิธานในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ด้วยการคิดค้นและวิจัยผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นแบรนด์แรก

Read more