เที่ยวเมืองรอง “สนุก” ปลอดภัยไปกับ (ณ โรงแรม กลุ่มจังหวัดสนุก สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม จับมือกับสถานประกอบการโรงแรมที่พักในพื้นที่กลุ่ม

จังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) กว่า 16 แห่ง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA  จัดกิจกรรม PRO SHA   เที่ยวเมืองรอง “สนุก” ปลอดภัยไปกับ SHA  เพื่อเยียวยาและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่ เมืองรอง และในวันธรรมดามากยิ่งขึ้น ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลง

โดยกำหนดจัดกิจกรรม PRO SHA  เที่ยวเมืองรอง “สนุก” ปลอดภัยไปกับ SHA ให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการได้มั่นใจในมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยการมอบส่วนลดให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใช้บริการห้องพัก กับสถานประกอบการโรมแรม/ที่พัก กว่า 16 แห่ง ที่ได้รับมาตรฐานSHA (Amazing ThailandSafety&Health Administration)  ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก  จำนวน 300 บาท ต่อ 1 ห้อง ต่อ 1 คืน ระหว่างวันที่ 12 – 27  มิถุนายน 2564  โดยจำกัดสิทธิ์เพียง 500 ห้องเท่านั้น (FirstCome First Served) ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม PRO SHA จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนอกพื้นที่ ที่ตั้งโรงแรมที่เข้าใช้บริการ ให้ความรู้สึก Amazing ยิ่งกว่าเดิม             ทำให้นักท่องเที่ยวมีความสุข ที่ได้  เดินทางมาและมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย นอนพักที่โรงแรม เหมือนนอนที่บ้าน ลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จากการใช้สินค้าและบริการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก

นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม  ได้กล่าวทิ้งท้ายทั้งนี้                  ขอให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาใช้บริการสถานประกอบการโรงแรมที่พัก ในพื้นที่จังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด นั้น ๆ และขอให้มั่นใจในมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นการตอกย้ำ “เที่ยวเมืองรอง “สนุก” ปลอดภัยไปกับ SHA”